Tule õppima!

ON AEG ÕPPIDA! Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium pakub:

    •    õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast;
    •    korralikku põhi- ja keskharidust;
    •    võimalust õppida töö ja pere kõrvalt
    •    õppetööd põhikoolis neljal ja keskkoolis kahel päeval nädalas;
    •    iseseisva õppimise oskuste arendamist;
    •    heatahtlikke pedagooge.

Kooli astumiseks on vaja:

    •    isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
    •    haridust tõendav dokument (tunnistus, hinneteleht jne);
    •    2 passipilti;
    •    avaldus (täidetakse kohapeal);

Helista või tule kooli uurima. JAH, ON AEG!


 

Lõpetad ära, hakkad elama!

HTG võtab vastu õppijaid gümnaasiumi ja põhikooli 8. ja 9. klassi. Gümnaasiumisse astujal vanusepiire pole, põhikooli astuja peab olema  vähemalt 17. aastane.

Aasta-aastalt on õppetöö meie koolis muutunud õpilasele sõbralikumaks ja paindlikumaks. Üha rohkem kasutame e-õppe võimalusi, õppetöö muudavad huvitavamaks IT-rakendused.

Vajadusel on võimalik õppida üksikainete kaupa (isikliku õppeplaan) ning aasta jooksul valmistuda riigieksamiteks.

Õppetöö toimub põhikoolis kolmel päeval ja gümnaasiumis kahel päeval nädalas. Lühikese õppenädala tõttu on õppepäevad pikad — koolis ollakse kell 9 kuni 18.

2016-2018 osaleme Innove projektis ”Teisel ringil targaks Läänemaal”. Selle projekti tulemusena alustame e-õppega, õpetame õigesti planeerima oma aega õppimise, töö ja kodu vahel. Pakume vahelduseks õppetööle õppeekskursioone ja kohtumisi sõpruskoolide õpilastega.

Noortele emadele pakume õppetöös osalemise ajaks pakume lapsehoidu Lepatriinu Mängumaal.

Kui Sinu haridusetee on pooleli jäänud — põhikool või gümnaasium on lõpetamata —, siis tule õppima meie kooli. Tule juba kohe ja tutvu õppimistingimustega.

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium asub Haapsalus, Kuuse 1, põhikooli kõrval asuva hosteli II korrusel. Infot kooli kohta saab telefonil 473 5654 ja kooli internetilehelt aadressil www.htg.edu.ee.

Kasuta head võimalust hariduse omandamiseks Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Ootame Sind!

Vladimir Padama,
direktor

Otseteed