E-õppe abimaterjalid õpetajale

 

HTG e-kursuste kodu HITSA Moodle serveris

 

Digitaalse õppematerjali loomise soovitused. Juhend digitaalse õppematerjali autorile (veebiversioon)

 

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks (PDF)
Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks
(veebiversioon)

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks  (PDF)
Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks (veebiversioon)

Autoriõigused

 

 

Moodle e-kursuse loomise juhendmaterjalid*:

№ 1 "E-kursuse seaded" (13:13)
№ 2 "Moodle tegevused: Ülesanded" (5:42)
№ 3 "Moodle tegevused: Foorum (rühmatööks)" (5:35)
№ 4 "Rühmade moodustamine (kursuse seaded)" (1:37)
№ 5 "Rühma valimine (õppija)" (1:58)
№ 6 "Oma e-kursuse disainimine, sissejuhatav moodul" (4:39)
№ 7 "E-kursuse 1 mooduli seaded" (4:42)
№ 8 "Oma e-kursuse disainimine: Vahendid (I)" (4:10)
№ 9 "Oma e-kursuse disainimine: Vahendid (II)" (3:12)
№ 10 "Tegevused: foorum aruteluks kõigile" (3:50)
№ 11 "Küsimuse tüüp: numbriline vastus aeg" (2:15)
№ 12 "Sisestatud küsimustest testi koostamine" (2:44)
№ 13 "Küsimuse tüüp: vastavusse seadmine" (2:01)
№ 14 "Vaheteksti lisamine küsimusele" (2:08)
№ 15 "Küsimuse tüüp: lühivastus" (2:09)
№ 16 "Küsimuse tüüp: õige/väär" (1:51)

№ 17 "Küsimuse tüüp: mitmikvalik (üks õige, mitu õiget)" (9:14)
№ 18 "Testi üldised seaded" (4:29)
№ 19 "Testi lahendamine (õppija vaates), testi peitmine" (3:07)
№ 20 "Kasutajate seaded" (3:02)

(*Juhendvideote pealkirjad ja lingid pärinevad järgmiselt veebilehelt: http://www.e-kooli.info/ressursid/videoloengud-eesti-keeles.html)

 

Juhendvideod vene keeles

 

 

Otseteed