Ajalugu

Kooli algusaastate kohta pole materjali palju säilinud kuna kooli on mitu korda ühest kohast teise kolitud. Säilinud on kooli esimese direktori käskkirjade raamat 3.oktoobrist 1947 kuni 31.augustini 1970. Seega loetakse 3.oktoobrit 1947 kooli alguseks.

Oktoobrist 1947 töötas Haapsalu Töölisnoorte Õhtukool praeguse Wiedemanni Gümnaasiumi Kalda tänava poolses vanemas osas.

Oktoober 1947 kuni november 1952 juhtis kooli Leonard Matizen, tema käskkirjad on venekeelsed ja neis ei ole midagi õpilaste ega õpetajate kohta.

1948.a märkis ajaleht Läänlane kooli õpilaste arvuks 138.

1.Septembrist 1949.a hakkas kool kandma nimetust Haapsalu Töölisnoorte Keskkool.

Kuni 1964.a kasutati Wiedemanni Gümnaasiumi õpperuume, siis koliti Haapsalu I Keskkooli hoonesse, kus õppetöö kestis kakskümmend aastat.

1.Septembrist 1967 alustas Haapsalus tööd Tallinna Kaugõppekeskkooli konsultatsioonipunkt, mida juhtus Urve Kõrv.

1.Septembril 1970 Haapsalu Töölisnoorte Keskkool suletakse, sest õpilasi oli vähe, allesjäänud õpilased suunatakse õppima Tallinna Kaugõppe keskkooli Haapsalu konsultatsioonipunkti, mis nimetati ümber Haapsalu Kaugõppe Keskkooliks ja direktoriks sai Selma Arukallas.

September 1975 nimetatakse kool Haapsalu Kaugõppekeskkooliks.

September 1984 asub koolijuhi kohale Villem Treimann, kelle eest vedamisel kolib kaugõppekeskkool tagasi Wiedemanni Gümnaasiumi Kalda tänava poolsetesse ruumidesse.

1986. aastal kehtestati uus üldhariduslik õhtu-(vahetustega) keskkooli põhimäärus, selle põhjal nimetati kaugõppekoolid ümber õhtukoolideks.

22.juulil 1987 nimetati Haapsalu Kaugõppekeskkool ümber Haapsalu Õhtukeskkooliks, kuigi õppevormiks määrati kaugõppevorm.

1991. a. suvel lubati õhtukeskkoolile Wiedemanni 4 kolmekordne 1786 aastal vanglaks ehitatud hoone. II korrusele jäid koolidevahelise õppetöökoja puidu- ja metallitööklassid nind III korrusel asus lastekeskuse autodroom ning õppeaasta alguseks valmis uus klassiruum II korrusel. Nüüd on kooli kasutada kuus klassiruumi.

1995 aastal remonditi II korruse avariilised laed, korrastati õppetöökodade elektrisüsteemid ning alustati kastuse remonti, kool sai ka uue soojasõlme ja õppetööks vajalik temperatuur oli nüüd olemas. Järgmisel aastal sai kool uue katuse , uue väljanägemise sai kooli fuajee ning õppeaasta alguseks valmis uus klassiruum II korrusel.

Septembris 1996 avati õhtukoolis Taebla Kutsekeskkooli rühm põhihariduseta noortele.

1.novembril 1997 tähistati Haapsalu Õhtukeskkooli 50.aastapäeva.

2000 õppeaastal liitusid Haapsalu Õhtukeskkooli õpetajad täiskasvanute gümnaasiumite koostööprojektiga.

28.juunil 2001 aastal andis Haridusministeerium Haapsalu Õhtukeskkoolile koolitusloa põhi- ja üldkeskhariduse andmiseks.

8. oktoobril 2002.a. tähistati kooli 55. sünnipäeva.

1.jaanuarist 2003 kannab kool nime Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium.

3. septembrist 2007.a. alustas Täiskasvanute Gümnaasium uut õppeaastat Uuemõisas Haapsalu kutsehariduskeskuse ruumides.

3. novembril 2012. a. tähistasime piduliku aktusega Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi 65. aastapäeva Haapsalu Kutsehariduskeskuse saalis.

1. septembril 2013. a. alustasime õppetööga Haapsalu Põhikooli hoones, Kuuse tn. 1.

 

Otseteed