Arvutikirjaoskuse kursus

7. juunil osalesid kooli õpetajad ja õpilased digipädevuse kursusel “Arvutikirjaoskus”. Kursuse viis läbi haridustehnoloog Egon Erkmann.

Kirjaoskusega oleme tuttavad algklassidest, kuid arvutikirjaoskust ei ole ametliku tunnina koolikavades olemas. See on üks osa arvutitundidest. Sageli arvatakse, et seda osatakse juba niikuinii ja seda eraldi õpetama ei pea. Tegelikkuses on arvutikirjaoskus – millised on trükikirjareeglid ja kuidas õigesti trükkida (ehk pimetrükk) – puudulik. Kursus “Arvutikirjaoskus” oligi katse seda tühimikku täita.

Osalejatele kursus meeldis ning arvati, et sellist õpetust on vaja veel.  Kursus sai teoks tänu projektile “Teisel ringil targaks Läänemaal”.

Otseteed