Õppijate saadikud käisid seminaril

15. mail toimus Tallinnas üle-Eestiline õppijate saadikute seminar. Meie koolist osalesid uued õppijate saadikud Ave Laansalu ja Elina Mäepere 11. klassist ning õpilaste tugiisik Maarit Vikman.

Seminari fookuses oli vaimne tervis, lektoriks Airi Mitendorf. Käsitleti teemasid emotsionaalsetest suhetest elumõtte ja -eesmärgini ning kuidas märgata neid, kel on vaimse tervisega probleeme.

Päeva teisel poolel kõneles Kadri Green (Audentes) kovisiooni meetodist meeskonnatöös ja probleemide lahendamisest täiskasvanu õppes.

Seminari korraldas Andras ja see toimub Eurooopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Otseteed