Tähistati kooli 70. sünnipäeva

Täna, 3. oktoobril sõi koolipere juubelitorti, kuid enne pidi kuulama pidupäeva puhul ka sõnavõtte. Sest koolis ilma rääkimise ja õpetamiseta ei saa!

Direktor Vladimir Padama rääkis matemaatikule omaselt kooli 70aastase loo arvudes. 1948. aastal oli koolis 138 õpilast. Kõige suurem oli õpilaste arv 1978. aastal — 353 õpilast. 70 aasta jooksul on kooli lõpetanud ligi 2100 õpilast.

Külalisena kõneles kooli vilistlane, endine tippvehkleja Marika Pragi (Säär). Marika lõpetas täiskasvanute gümnaasiumi 2013. aastal ning Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži 2016. aastal. Enda sõnul on temast saanud õppimissõltlane, õppides praegu Haapsalu Kutsehariduskeskuses erinevaid erialasid. Ta on seadnud aastate kaupa eesmärgid, mille hulka kuulub taas õpingud ülikoolis.

Õpilased esitasid vahepaladeks kooliteemalisi luuletusi.

Lõpetuseks tänas direktor õpetajaid. Ning siis õnnitles koolipere omakorda direktorit. Nimelt on direktor Vladimir Padamale omistatud Lääne maakonna “Aastate Õpetaja” tiitel pikaajalise hariduse edendamise eest.

2017/2018 õppeaasta on tervenisti kooli juubeliaasta. Suur pidu kooli vilistlastele, endistele ja praegustele õpetajatele, õpilastele ja külalistele peetakse 21. aprillil 2018. Kus ja kuidas see juhtub — sellest antakse varakult teada!

ON AEG PIDUTSEDA (ja pärast jälle õppida)! :-)

Otseteed