67. lennu lõpuaktus 22. juunil

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi 67. lennu lõpuaktus toimub 22. juunil kl 16 Haapsalu Põhikooli aulas.

Oodatud on kõik lõpetajate pered, sõbrad ja tuttavad. Loomulikult ka põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad ise!

Aktusel antakse kätte tunnistused põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele. Öeldakse tervitused ja õnnitlused kooli, linnavalitsuse, koolikaaslaste ja lõpetajate poolt. Kõlavad muusikalised vahepalad.

Lõpetajate ja õpetajate õnnitlemine on pärast aktuse lõppu aulas. Samas on lennu- ja klassifotode pildistamine.

Aktus kestab umbes tund ja viisteist minutit.

NB! Enne aktust, kl 15.15-15.45 annavad lõpetajad kooli kantseleis allkirjad õpilasraamatusse.

Otseteed