Rahvusvaheline kokkusaamine Riias

27. aprillil sõitsid meie kooli esindajad Riiga. Pikkajalise rahvusvahelise koostöö raames Haapsalu, Tallinna, Riia, Jelgava ja Oulu täiskasvanute koolide vahel peeti 27.-29. aprillil Riia Täiskasvanute Gümnaasiumis koostööpartnerite kohtumine. Meie koolist sõitsid kohtumisele õppealajuhataja Knud Jessen ja 10. klassi õpilased Kirke Säär ning Ruth Eino.

Sel aastal oli kohtumie Eesti jaoks laiahaardelisem. Lisaks projektiga seotud koolidele olid esindajad veel Tartu, Pärnu, Viljandi ja Narva täiskasvanute gümnaasiumist.

Eesti tutvustas Läti ja Soome partneritele õppijate saadikute projekti, kus õppija toetab õppijat. Õppijate saadikud on vabatahtlikud õpilased, kes oma koolis abistavad kaasõpilasi ning aitavad neid sisse elada õppimisse.

Eesti esinduse sõitu Riiga toetas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS.

Otseteed