Täiskasvanute üldhariduse saamine jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses

1. septembrist 2019 saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse Haapsalu Kutsehariduskeskuses (HKHK) Uuemõisas.

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetab tegevuse 31. augusti 2019. Täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuse avatavas üldhariduse osakonnas. Täiskasvanute gümnaasiumi praegused õpilased jätkavad seal oma õpinguid ning vastu võetakse uusi õpilasi.

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi gümnaasiumi ja põhikooli õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust  ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. Kooliga saab tutvuda kodulehe kaudu: www.hkhk.edu.ee

Sisseastumistingimuste kohta vaata HTG või HKHK kodulehelt.

Otseteed